Administrativne usluge

PROČITAJTE VIŠE

A&L pruža administrativnu podršku kompanijama, menadžerima i poduzetnicima. Možete koristiti naše usluge samo onda kad vam trebaju, te na taj način nemate konstantnu obavezu imati administrativnog radnika. Plaćanje se vrši po izvršenom poslu.

Popis administrativnih usluga za korisnika:

  • Dolazak kod klijenta po dokumentaciju
  • Kurirske usluge
  • Organizaciju prevoda dokumentacije
  • Rent an assistant podrazumijeva sve poslove koje obavlja svaki administrativni radnik ili asistent u kompaniji – preuzimanje telefonskih poziva, ugovaranje sastanaka i korespondencija u ime Vaše kompanije, izrada i slanje potrebne dokumentacije u koje ulaze narudžbenice, fakture, dopise, reklamacije, itd. Slanje pošte, vođenje baza podataka, obračunavanje i vođenje kompletnog platnog prometa, itd.