Finansijsko savjetovanje

PROČITAJTE VIŠE

Jedan od najkompleksnijih zadataka menadžmenta je shvatanje i upravljanje vrijednostima poslovne imovine kompanije, a u skladu sa jasno regulisanim okruženjem. Vrijednost imovine ili kapitala, kao složen pojam, mora biti pravilno iskazan i prilagođen potrebama oporezivanja, pripajanja ili spajanja, finansiranja i strateškog upravljanja. Vrijednost mora biti usklađena sa odredbama zakonskih propisa države. Za pravljenje uspješne poslovne strategije neophodno je biti svjestan svih poslovnih alternativa raspoloživih u određenoj ekonomskoj situaciji. Menadžment mora biti spreman da reaguje na eventualne neočekivane posljedice i mora imati kompleksno razumijevanje kako pojedinačne poslovne odluke mogu utjecati na vrijednost imovine i novca.

Naši eksperti su Vam na raspolaganju za sve vrste savjeta vezanih za procjenu kapitala, osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, strateške transakcije i investicijsko odlučivanje, strateške analize tržišta, poslovne strategije i pregleda portfolija. Koristeći svoje poznavanje materije i bogato iskustvo mi pomažemo našim klijentima u donošenju krucijalnih odluka za razvoj poslovanja.