Obračun Plata

PROČITAJTE VIŠE

Agencija A&L pruža usluge obračuna plata, pri čemu se poštuju norme diskrecije na najvišem nivou, za potrebe cijelih kompanija ili samog menadžmenta, uz postupak dodatne zaštite podataka i privatnosti, ukoliko je potrebno.

Agencija A&L pruža klijentima i usluge:

  • Prijave i odjave zaposlenih
  • Izrade ugovora o radu
  • Izrade godišnjih poreznih prijava