Poresko Savjetovanje

PROČITAJTE VIŠE

Zakonski okvir i administracija Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri otežava poslovanje svih oblika poslovnog svijeta. Usklađenost sa gotovo svakodnevnim izmjenama poreskih propisa nije lako postići. S jedne strane treba se postići zadovoljavanje zakonskog okvira, a sa druge pronaći načine za obračunavanje i plaćanje optimalnog poreskog iznosa. Angažovanjem naše kompanije kao poreskog savjetnika, postižete formulaciju poreske strategije, optimizaciju poreskih obaveza i umanjenje poreskog rizika.

Klijentima pružamo savjete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje i strukturiranje direktnih i indirektnih poreza. Pomažemo u komunikaciji sa poreskim organima i rešavanju sporova koji sa njima. Radimo optimizaciju obaveza za porez na dobit kompanija, porez na dohodak građana i socijalno osiguranje.

Klijentima pružamo poreske usluge u pogledu svih inostranih ulaganja u Bosni i Hercegovini uzimajući u obzir strukturu ulaganja i osnovne djelatnosti kompanije. Cilj je da im pomognemo da iskoriste prednosti poreskog sistema u najvećoj mogućoj mjeri.